Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Ta det du får
Minne fra Anne (2010-10-29)


Har selv aldri måttet ligge på sykehus i den delen av RIT som jeg tenker på som høyblokka, "bare" født mine to barn i de lavere "regionene".

Minnes imidlertid en litt morsom episode som besøkende til et familiemedlem som hadde vært gjennom en operasjon for et komplisert armbrudd. Denne pasientern er notorisk skeptisk til medisinbruk og ser svært restriktiv på hva han tar til seg av tabeletter. Når de går runden med smertestillende for kvelden takker han derfor nei, hvorpå den eldre pasienten i nabosengen sjokkert bivåner valget og roper: Ta det du får! Ta det du får!
hoyblokka@hoyblokka.no