Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
En epoke er over..
Minne fra Sigurd Smolan (2010-09-01)



Feilsøking

En epoke er over


Høyblokka på St. Olavs Hospital er nå fraflyttet, og 4.juni overtok Helsebygg Midt-Norge bygningsmassen for rensking og riving. Det 53 år gamle bygget har vært nervesenteret i det som blir definert som Sykehuset i Trondheim i nærmere 2 generasjoner, og det rommer skjebner og historikk så det holder.

En vesentlig årsak til at byggets daglige funksjoner kunne opprettholdes, var å holde heisene i drift. Her har St. Olavs Hospital vært prisgitt en av de mest fargerike og entusiastiske personligheter som er å oppdrive innen dette fagfelt. Særlig på sommersdagene når temperaturen i maskinrommet nærmet seg 50˚C, var han i sitt ess og klarte å holde anleggene i drift med sitt pågangsmot og fagkunnskap. I visse perioder ble maskinrommet kalt ”Hybelen til Hellevig”, og selv kalte han heisene ”sine babyer”. Kanskje en illustrasjon på at det var det nærmeste han kom et kjærlighetsforhold i Trøndelag.
Å inneha en slik allsidig fagkunnskap om heis er få forunt. Fikk han spørsmål om hvorfor må det påkostes eller vedlikeholdes, kom det en belæring om driftregularitet, oppetider og driftsfrekvens som kunne ta pusten av en hver.

Han hadde det klart hvor mange heiser som var nødvendig på Fase 1 Nevro-bygget for å få best mulig nytteverdi av hver investert krone. Helsebygg ble ettertrykkelig satt på plass, da de forsøkte å overprøve hans kompetanse. Hele Fase 1 har Hellevig`s bumerke, og det er noe St. Olavs Hospital er glad for i dag.
Dessverre har Helsebygg i Fase 2 og det kommende Kunnskapssenter, latt de frie markedskrefter og sparekniven fått råde. Mangel på heiser vil bli ett hett diskusjonstema fremover. Nå er Fase 2 i ordinær drift, og frustrasjon og brukerklager er det en opplever fra heisbrukerne. At ikke Helsebygg har videreført vår entusiasts entydige rapport om heisbehov er nærmest uvirkelig.



En hilsen fra gamle kollegaer.



hoyblokka@hoyblokka.no