Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Tommy Andersen

    Tommy Andersen  tommy@hoyblokka.no  foto/redigerer

Jeg er foto/redigerer og jobber med levende bilder. I dette prosjektet bidrar jeg med å lage små snutter som er med på å illustrere høyblokkas "liv".

hoyblokka@hoyblokka.no