Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Andreas Bergsland

    Andreas Bergsland  andreas@hoyblokka.no  musikk/lyddesign/forsker

Jeg skal hovedsaklig jobbe med lyddesign innenfor dette prosjektet. Høyblokka lager ikke lyd i seg selv, men responderer på de lydene som skapes inne i den, og dette er noe jeg ønsker å gripe fatt i. Jeg ønsker også å knytte sammen kunstneriske og forskningsmessige tilnærmingsmåter til ulike sider ved prosjektet både i forhold til lyd og i forhold til minner. Jeg har bakgrunn som musikkviter og musikkteknolog, og har en interesse for all rar, eksperimentell kunst.
Mer om Andreas: http://folk.ntnu.no/andbe

hoyblokka@hoyblokka.no