Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Barbro Rønning

    Barbro Rønning  barbro@hoyblokka.no  idè/konsept/regi/prosjektledelse /forsker

En rød tråd gjennom mitt 30 årige yrkesliv som dramaturg, regissør teaterpedagog og forsker er det folkelige teatret. Hvordan kan en arbeide med teater for å utvikle uttrykk som berører og engasjerer folk ? Høyblokka –post mortem er et gedigent eksperiment hvor vi utforsker dette, og jeg er også opptatt av å praktisere improvisasjon i ledelse og drift av prosjektet. Ellers har jeg en særlig interesse for minner, både som materiale og metode innenfor mitt kunstneriske arbeid, og som forskningsfelt.
Mer om Barbro: http://www.ntnu.no/ansatte/barbro.ronning

hoyblokka@hoyblokka.no