Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Kari Veiteberg

    Kari Veiteberg  kari@hoyblokka.no  konsept/forskar/utøvar

Som teolog, teatervitar og prest har eg i over tjue år no arbeidd med kvardags- og høgtidsfeiringar i byar, på landsbygda, ute på gata, i fengsel og kyrkjerom. Eg har veksla mellom akademia og presteliv, og "Høyblokka post mortem" gir muligheit til å utforske det å ta avskjed på ein verdig måte. Eg vil skrive, idemyldre, utforme minne og avskjedsmarkeringar, og arbeide i tverrfagleg i dette prosjektet.

Meir om Kari:
http://www.liturgisksenter.no/index.cfm?id=52902

hoyblokka@hoyblokka.no