Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Om prosjektet Høyblokka – post mortem

Hei!

Høyblokka er den gamle hovedbygningen på det som gjennom en 15 års planleggings- og byggeperiode er blitt det nye St. Olavs Hospital i Trondheim. I januar 2011 rives Høyblokka. Et emosjonelt landemerke i byen, selve symbolet på trønderes lidelse og helbredelse i over 50 år, forsvinner for godt.

Prosjektet Høyblokka – post mortem er et kunst og forskningsprosjekt i fem deler, i regi av Universitetsteatret, NTNU:

Første del er innsamling av minner og fortellinger som sitter i veggene i Høyblokka. Vi har arbeidet siden slutten av april med å filme, fotografere, ta lydopptak og samle historier. Konseptene Høyblokka Soundscape, Landscape og Handscape har vært utgangspunktet for dette arbeidet. Vi arbeider fortløpende med å ferdiggjøre minner og legge dem ut som lysende vinduer i Minneblokkboka. Her vil du derfor finne mange forskjellige uttrykk, alt ettersom hvilken teknikk og intensjon vi har arbeidet etter.

I konseptet Høyblokka – Soundscape arbeider vi f.eks. med å ta opp korte minner i de rommene hvor hendelsen fant sted, og utvikle minnefortellingene til elektronisk musikk. Ellers vil du finne fotoserier, noveller, dikt, små minnefragmenter, fortellinger, korte reportasjer, intervjuer m.m. Et minne kan i denne sammenhengen være hva som helst, det er bare å ta fantasien i bruk!

De ferdige minnene legges ut som lysende vinduer i den blå blokka. Her kan du også dele minner du har fra høyblokka ved å skrive dem inn i minnebloggen. Vi legger dem deretter ut i den blå blokka og et nytt vindu tennes. Du kan også ta kontakt med oss gjennom å skrive på bloggen, eller du kan maile oss på hoyblokka@hoyblokka.no og gjøre en avtale.

Minnebua vår finner du i den røde brakkebyen vis a vis Gamle Føden. Der har vi åpent mandager og onsdager fra 11.00-16.00. Her kan du stikke innom og fortelle minnet ditt, og også få hjelp til å utvikle det videre hvis du ønsker det. Minneinnsamlingen er støttet av Fritt Ord.

Andre del er et forskningsprosjekt med fokus på kunstbasert forskning og forskningsbasert kunst. Vi vil arrangere en serie tverrfaglige seminarer som vil være en møteplass for kunstbasert forskning og performance med perspektiver fra blant annet teatervitenskap, medievitenskap, musikkvitenskap, sosialantropologi, teologi og arkitektur. Denne delen er støttet av Det Humanistiske Fakultet, Institutt for Kunst og Medievitenskap, samt satsningen PerFormativitet ved NTNU.

Tredje del er selve Minnestunden, eller ”avsjelingen” av høyblokka. Dette vil finne sted på nyttårsaften 2010. Minnene er sammen med innsamlet lyd- og billedmateriale, blitt til en forestilling som spilles i Høyblokka. Godt synlig for publikum på stedet, men den skal også være mulig å følge som direktesending via vårt nettsted. Dette blir bygningens siste farvel med byen og alle som har vært innom der, både ansatte, pasienter og pårørende.

Prosjektets fjerde del er en fagbok som vil bestå av innsamlet dokumentasjon og refleksjoner gjort underveis. Dette blir også en teoretisk perspektivering av prosessen knyttet til forskningsseminarene vi arrangerer. Boka vil ta utgangspunkt i det innsamlede materialet, seminaret og selve performancen.

Siste del er en dokumentarteater-forestilling som ligger noe fram i tid. Denne er ennå kun på skissestadiet og er avhengig av en vellykket gjennomføring av prosjektets tre første deler. Gjennom å vekke opp bevisstheten om Høyblokkas liv gis en epoke som er over en verdig slutt. Samtidig får den store behandlings- og byplanmessige endringen som nye St. Olavs Hospital representerer i Trondheim og Trøndelagsfylkene en storslått feiring.

Gjennom å vekke opp bevisstheten om Høyblokkas liv gis en epoke som er over, en verdig slutt, og den store behandlings- og byplanmessige endringen som nye St. Olavs Hospital representerer i Trondheim og Trøndelagsfylkene, får en storslått feiring.

Folk i prosjektethoyblokka@hoyblokka.no